Lapin koulutuskeskus REDU

Toimintajärjestelmäkuvaus

2.3 Organisaatio

Kuntayhtymämme organisaatiorakenne muodostuu toimielimistä, kuntayhtymän johtajasta, kuntayhtymän johtoryhmästä, tulosalueista sekä sisäisten palvelujen yksiköistä.