Lapin koulutuskeskus REDU

Oppimistulosten arvioinnit

REDU osallistuu kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen määräämiin oppimistulosten arvionteihin.

Oppimistulosten arviontien koordinoinnista ja yhteisten tietojen kokoamisesta vastaavat opiskelijapalvelut ja arvinnin kohteena olevan tutkinnon tai koulutuksen tiimi.

Oppimistulosten arviointien toteuttamisesta opiskelija ja työelämätasolla vastaa arvioinnin kohteena olevan tutkinnon, osaamis- tai koulutusalan koulutustoimintaa järjestävät toimipisteet ja niiden ko. tiimit.

Oppimistulosten arvintien tulokset tallennetaan ROKKI-intraan.

Valtakunnalliset oppimistulosraporti löytyvät Opetushallituksen sivuilta.