Lapin koulutuskeskus REDU

Opiskelijaraadit

Jokaisessa Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin Urheiluopiston toimintayksikössä on oma opiskelijaraati. Ne kokoontuva 1-2 kertaa lukukaudessa ja toimivat toimintayksikön opiskelijoiden arjen äänenä johdon ja opiskelijakunnan hallituksen suuntaan.

Opiskelijaraadeissa opiskelijat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa oman toimintayksikön asioihin. Opiskelijaraadeissa oppilaitoksen henkilöstö kuuntelee opiskelijoiden kuulumisia.

Opiskelijaraatiin jokainen opiskelijaryhmä valitsee oman edustajansa.

Opiskelijaraatien muistiot ovat nähtävillä toimintayksikön ilmoitustauluilla sekä ROKKI-intran opiskelijasivuilla.