Lapin koulutuskeskus REDU

Opiskelijan opas: Ammattitaidon hankkiminen

Huom! Opas päivitettään kevään 2018 aikana vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Oppaassa on osin vanhentunutta tietoa.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelu on ammattitaidon hankkimista.

Tutkinnon ammattitaidon hankit erilaisissa oppimisympäristöissä. Näitä ovat mm. oppilaitoksessa järjestetty koulutus, verkko-opiskelu sekä työpaikoilla tapahtuva työssäoppiminen.

Tutkinnolta vaaditun ammattitaidon hankit oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

 
Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Sinun on täytettävä joka lukuvuoden alussa ilmoittautumis- ja henkilötietolomake, joka jätetään opintotoimistoon. Lomakkeen löydät redu.fi/lomakkeet -sivulta.

Opiskeluoikeutesi määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan. Esimerkiksi 180 osp:n ammatillisessa perustutkinnossa tavoiteaika valmistumiselle on 2,5 vuotta. Opetus on maksutonta. Jos opiskelusi pitkittyy, voit anoa kirjallisesti opiskeluaikaan pidennystä perustellusta syystä. Keskustele opinto-ohjaajan kanssa ennen hakemuksen tekoa.

 
Henkilökohtainen opiskelupolkuni

Muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Olet voinut hankkia osaamista muualla esimerkiksi toisessa oppilaitoksessa, työkokemuksella, harrastustoiminnan tai arkioppimisen kautta. Osaamisen tunnustamisella poistetaan opiskelun päällekkäisyyttä. Osaamisen tunnustamista haetaan kirjallisesti redu.fi/lomakkeet -sivulta löytyvillä lomakkeilla. Aiemmin hankitusta osaamisen tunnustamisesta toimitetaan opiskelun alussa opintoluotsillesi. Voit myös hakea tunnustamista myöhemmin opiskelun aikana, mikäli olet hankkinut osaamista oppilaitoksen ulkopuolelta opiskelusi ohessa. Tunnustettu osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi ja niissä tutkinnon osissa, joiden osaamista on tunnustettu.

Valinnaisuus

Suorittamalla opetussuunnitelman mukaiset pakolliset tutkinnon osat, saavutat tutkintonimen mukaisen osaamisen. Kun sisällytät henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi valinnaisia tutkinnon osia, voit laajentaa ammattitaitoasi sekä jatko-opintomahdollisuuksiasi. Jos tavoitteenasi on aloittaa yritystoiminta valmistumisesi jälkeen, voit hakeutua Yrittäjyyskouluun. Urheiluakatemiassa voit yhdistää opiskelun ja urheilu-uran.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Opiskelun alkuvaiheessa laadit opintoluotsisi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin (WinhaWillessä eHops sekä lomakkeet). HOPS laaditaan ohjatusti opetussuunnitelman, omien valintojesi ja osaamistarpeittesi sekä muualla hankkimasi osaamisesi perusteella. Osana tutkintoa voit suorittaa ammattiosaajan työkykypassin. Valinnaisia tutkinnon osia voi valita myös muista tutkinnoista.

HOPSin toteutumista seuraat yhdessä opintoluotsisi kanssa koko opiskelusi ajan. Sitä täydennetään ja muutetaan tarvittaessa. Voit muuttaa suunnitelmiin kirjattua opiskelun aikataulua esimerkiksi muuttuneen elämäntilanteen, opiskelun ohessa muualla hankittun osaamisen tai opiskelussa etenemisen vuoksi. On tärkeää, että sitoudut oman HOPSisi toteuttamiseen. Jos tarvitset erityistukea tai erilaisia opetusjärjestelyjä, sinulle voidaan laatia henkilökohtainen opetuksen järjestelyjä koskeva suunnitelma, HOIKS.

Osallistuminen opetukseen ja poissaolot

Työelämässä sinulta odotetaan säännöllisyyttä, aikataulujen noudattamista, sovittujen töiden tekemistä, työturvallisuuden huomioimista sekä asiallista käytöstä. Sama pätee opiskeluun ja koskee kaikkia opiskelijoita. Noudatat opiskelussasi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi (HOPS), jossa muualla hankkimasi osaamisesi on huomioitu. Voit olla poissa vain sairauden tai muun perustellun ja ennalta sovitun syyn vuoksi. Poissaolon aikana järjestetyssä opetuksessa hankittavaksi tarkoitettu osaaminen tulee hankkia riippumatta poissaolon syystä. Osaamisen hankkimisesta neuvotellaan vastuuopettajan kanssa.

Sinun on ilmoitettava poissaolosta opintoluotsille ja sen tutkinnon osan opettajalle, jonka tunneilta olet poissa. Työssäoppimisen aikana ilmoitat poissaolosta työpaikkaan ja työssäoppimistasi ohjaavalle opettajallesi. Äkillisestä esim. sairauspoissaolosta voit ilmoittaa esim. tekstiviestillä tai sähköpostilla. Muista laittaa tekstiviestiin nimesi ja viesti poissaolosta. Jos poissaolosi on ennakkoon tiedossa, sinun pitää hakea lupa tutkinnon osan opettajalta ja opintoluotsiltasi esim. käyttäen redu.fi/lomakkeet -sivulta löytyvillä poissaololupalomakkeilla  

Jos poissaolo, johon et ole saanut ennakkoon lupaa, kestää yli kolme päivää, sinun on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus tai muu selvitys. Lyhemmissä 1-3 päivän poissaoloista riittää alaikäisen opiskelijan huoltajan tai asuntolaohjaajan antama selvitys poissaolosta. Täysi-ikäisen opiskelijan osalta riittää oma ilmoitus. Jos näitä lyhyitä poissaoloja on useita saman lukukauden aikana, voi oppilaitos määrätä opiskelijan esim. terveydenhoitajan tai lääkärin tarkastukseen.

Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa epäsäännöllisestä opiskelusta Kelalle, mistä voi seurata opintotuen keskeytys tai perusteettomasti maksettujen tukien takaisinperintä. Jos olet poissa ilmoittamatta pätevää syytä ja on ilmeistä, ettei tarkoituksenasi ole jatkaa opiskelua, katsotaan sinut eronneeksi. Alle 25-vuotiaiden opiskelun keskeyttämiset ja eroamiset ilmoitetaan etsivälle nuorisotyölle (Nuorisolaki 693/2010).

WinhaWille

Opiskelun alussa täytät yhteystietosi WinhaWilleen. Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla koko opiskelusi ajan. WinhaWillestä näet opintosuoritusotteesi eli tietoa suorittamistasi tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä sekä niiden arvioinnista. WinhaWilleä käytetään Internetin kautta tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla eli samoilla tunnuksilla, joilla pääset omaan sähköpostiisi. Käyttöohjeet ja linkin WinhaWilleen löydät sivulta redu.fi/winha -sivulta.

 
Opintojen ohjaus ja tuki

Opintoluotsi

Opintoluotsilta saat tukea ja neuvoja opiskelun kaikissa vaiheissa. Hän on henkilökohtainen ohjaajasi koko koulutuksesi ajan ja muun muassa perehdyttää sinut opetussuunnitelmaan, oppilaitoksen käytäntöihin ja keskeisiin asioihin ammattiin opiskelussa. Hänen kanssaan teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja seuraat suunnitelman toteutumista.

Opintoluotsilta voit kysyä neuvoa kaikista mieltäsi askarruttavista asioista. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä opintoluotsiin.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on henkilö, joka on tukenasi opiskelussa. Yhteisten ohjaustuntien lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen joka on kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua opiskelustasi ja muistakin suunnitelmistasi.

Opinto-ohjaajalta saat hyödyllisiä neuvoja opiskelun helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Hänen kanssaan voit myös keskustella opiskelusuunnitelmiesi muuttamisesta sekä pohtia jatko-opintoja ja opiskelun jälkeistä elämää. Opinto-ohjaaja auttaa sinua opintojesi suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lisäopetus

Jos haluat lisäopetusta, keskustele siitä ensin opettajan tai opintoluotsin kanssa. Lisäopetusta järjestetään tarvittaessa. Luvattomat poissaolot eivät ole peruste lisäopetuksen saamiselle.

Erityisopettaja

Erityisopettajalta saat mm. tukea oppimisvaikeuksiin ja ohjausta tehtävien tekemiseen. Hän auttaa sinua opinnoissasi selviytymisessä ja vahvistaa opiskelutaitojasi. Hän on apunasi myös yksilöllisen opintopolkusi suunnittelussa.

Opintotoimisto

Opintotoimistosta saat apua opiskeluun liittyviin käytännön asioihin. Opintotoimistot palvelevat sinua kaikissa toimipisteissä.

Opintotoimistosta saat:
- opiskeluun liittyvää neuvontaa
- opiskelutodistuksen
- opintosuoritusotteen
- opiskelijakortin
- tietoa opinto- ja koulumatkatuesta

Opintotoimistossa voit tehdä:
- nimen, osoitteen ja kotipaikan muutosilmoituksen
- opintoja koskevat muutosilmoitukset
- tapaturmailmoituksen

Kuraattori

Kuraattori on henkilö, joka on tukenasi erilaisissa opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Kuraattori voi auttaa sinua löytämään ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia, jos sinulla on huolta opiskelussasi tai elämässäsi yleensä. Keskustelusi kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos jokin asia painaa mieltäsi.

Opiskelijatuutori

Opiskelijatuutorit auttavat uusia opiskelijoita opiskelun alkuun liittyvissä asioissa sekä tutustuttavat oppilaitokseen, sen käytäntöihin ja opiskelutapoihin. Tuutorit ohjaavat ja tukevat sinua myös opiskelun kuluessa.

 
Opiskelun keskeyttäminen

Jokaisella on oikeus saada tukea oppimisen aikana. Oppimisen tukimuotoja voivat olla esimerkiksi laajennettu työssäoppiminen, pienryhmätyöskentely, työpajatyöskentely, erityisopetus, toiminnalliset oppimisympäristöt jne.

Mikäli opiskelusi keskeytyy tilapäisesti tai eroat oppilaitoksesta, sinun on sovittava asiasta opintoluotsin ja opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa. Tämän jälkeen teet kirjallisen ilmoituksen opintotoimistoon. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset huoltajasi suostumuksen. Keskeyttämisestä tai eroamisesta ilmoitetaan Kelalle. Alle 25-vuotiaiden keskeyttämisestä tehdään ilmoitus myös etsivälle nuorisotyölle mikäli et siirry toiseen koulutukseen tai työelämään tai sinulla ei ole sovittu valmiiksi esimerkiksi sosiaalitoimen tai työvoimahallinnon toimenpiteitä. Opiskelun keskeyttämisen tai eroamisen hakulomakkeen löydät redu.fi/lomakkeet -sivulta.

 
Erilaiset oppimisympäristöt

Työpaikat

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista työpaikoilla. Työssäoppimisjaksolla opit työpaikkaohjaajan ohjaamana ammattialan työtehtäviä. Työssäoppimisjaksolle ei yleensä solmita työsuhdetta eikä tältä ajalta myöskään saa palkkaa. Kullekin työssäoppimisjaksolle tehdään henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma. Työpaikalla arvioidaan myös osaamistasi ammattiosaamisen näytöillä.

Työssäoppimisen aikana opit työelämän pelisääntöjä. Joissakin työpaikoissa on erityisiä ohjeita työssäoppimista varten. Ohjeistukset koskevat muun muassa terveystodistuksia, hygieniaa, korujen ja lävistysten käyttöä tai pukeutumista. Jos työssäoppimispaikkasi on toisella paikkakunnalla, joudut hankkimaan asuntosi pääsääntöisesti itse. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. TOP-koordinaattori tai opintoluotsi auttaa sinua työssäoppimista koskevissa asioissa. Lisätietoa työssäoppimisesta redu.fi/top -sivulta alkaen.

Oppilaitoksen sisäiset oppimisympäristöt

Edulapin oppilaitoksilla on useita omia oppimisympäristöjä, joissa opiskelija voi ohjatusti oppia ammattitaidon eri osa-alueita. Tällaisia oppimisympäristöjä ovat muun muassa harjoitusyritykset, ravintolat, koulutus- ja työhyvinvointikeskus Wellevi, omat korjaus- ja rakennustyömaat sekä erilaiset työpajat.

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Edulapin opiskelijana sinulla on mahdollista hakeutua kansainväliseen vaihtoon. Kansainvälinen vaihto tarkoittaa opiskelua tai työssäoppimista ulkomailla. Ulkomailla suoritetut opetussuunnitelman mukaiset opinnot ja työssäoppiminen tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ulkomailla opiskelua ja työssäoppimista tuetaan myös taloudellisesti.

Jos haluat lisätietoa kansainvälisyydestä ja opintojen suorittamisesta ulkomailla, kysy lisää TOP ja KV-assistentilta tai opintoluotsiltasi.

Kilpailut

Myös ammattitaidossa kilpaillaan. Vuosittain kilpaillaan esimerkiksi Suomen mestaruuksista Taitaja-kilpailuissa. Nuorten ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut eli World Skills Competition järjestetään joka toinen vuosi. Lisätietoa redu.fi/kv -sivulla.

SAKU ry (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto) järjestää kulttuurikisoja, joissa kilpaillaan kuvataiteissa, valokuvauksessa, musiikissa, tanssissa jne. SAKU ry organisoi myös liikuntatapahtumia ja kilpailuja. Lisätietoa löydät sakury.net -sivuilta.

Opiskelijat valitaan kilpailuihin opintomenestyksen ja haastattelujen perusteella. Jos kiinnostuit, kysy asiasta opintoluotsiltasi tai opinto-ohjaajalta.

Kirjasto

Kirjastopalveluiden redu.fi/kirjastot sivuilta löydät muun muassa eri alojen kirjastojen esittelyt ja aukioloajat. Lisäksi sivuilta löytyy linkkejä eri kirjastojen tietokantoihin ja useisiin Internetin tietolähteisiin. Kirjaston henkilökunnalta saat apua tiedonhankintaan liittyvissä kysymyksissä.

Verkko-oppimisympäristöt

Verkko-oppimisympäristö Optiman kirjautumisosoite on https://optima.lapinkampus.fi. Käyttäjätunnus on sama kuin verkon käyttäjätunnus. Salasanan saat opettajalta, kun ensimmäisen kerran käytät Optimaa. Ohjeita Opitimaan löydät redu.fi/optima -sivulta.

Lisäksi käytössä on erilaisia sosiaalisen median oppimisympäristöjä, muun muassa Wikispace ja 3D verkkoympäristö Second Life.

Helpdesk (IT-palvelupiste)

Tietokoneisiin ja -verkkoihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa ota yhteyttä IT-palvelupisteeseen. Lisätietoa redu.fi/it

Tietoverkon käyttäjätunnus

Jokainen Edulapin opiskelija saa tietoverkon käyttäjätunnuksen, jolla kirjaudutaan muun muassa tietokoneelle, sähköpostiin, WinhaWillen opiskelijasivuille ja Optimaan. Sinun on allekirjoitettava tietoverkon käyttösopimus saadaksesi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sopimuksessa sitoudut noudattamaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmille asetettuja käyttösääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta aiheutuneet vahingot peritään täysimääräisinä vahingon aiheuttajalta ja käyttöoikeus järjestelmään perutaan. Lisätietoa redu.fi/it

Sähköposti

Edulapin opiskelijoiden sähköpostin kirjautumistiedot redu.fi/sahkoposti -sivulta.

Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lao.fi ja henkilökunnan etunimi.sukunimi(at)redu.fi ja ammattiopistossa etunimi.sukunimi@lao.fi. Sinulla on velvollisuus seurata sähköpostia, sinne tulevia opiskeluun liittyviä tiedotteita sekä huolehtia siitä ettei sähköpostikansiosi täyty.