Lapin koulutuskeskus REDU

Näytöt ja arvionti 

Osaamisen osoittaminen (näyttö)

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytöllä.

Näyttö voi muodostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä yhdellä tai useammalla työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa.

Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

Osaamisen arviointi

Näytössä osoitetun osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuskeskuksen nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.

Osaamistasi arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella saat tutkinnon osista arvosanat.

Perustutkinnoissa ja niiden tutkintojen osissa ennen 1.1.2018 aloittaneet perustutkinto-opiskelijat: osaamisesi arvioidaan asteikolla:
 
T1 = tyydyttävä
H2 = hyvä
K3 = kiitettävä

 
Perustutkinnoissa ja niiden tutkintojen osissa 1.1.2018 jälkeen aloittaneet perustutkinto-opiskelijat: osaamisesi arvoidaan asteikolla:

T1 - T2 = tyydyttävä
H3 - H4 = hyvä
K5 = kiitettävä

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ja niiden tutkintojen osissa sekä valmentavien koulutksien osissa osaamisesi arvioidaan asteikolla: hyväksytty / hylätty.
 

Näytön lomakkeet

StudentaPlus opiskelijahallintojärjestelmällä hallinnoitavien opiskeljoiden näytöt kirjataan suoraan Studetaan.

Winhalla hallinnoitavien opiskelijoiden näytöissä käytetään 1.1.2018 alkaen tällä sivulla olevia lomakkeita.