Lapin koulutuskeskus REDU

Palaute osaamisen kehittymisestä

Oppimisen arviointi muuttuu 2018 palautteeksi osaamisen kehittymisestä.

Opiskelijana saat palautetta osaamisesi kehittymisestä tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aikana. Palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat sekä muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana saat palautetta myös työpaikkaohjaajaltasi. Palaute ei ole arviointia ja eikä siinä käytetä arvosanoja.

Palautteella sinua ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.