Lapin koulutuskeskus REDU

Osaamisen tunnustaminen

Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnustaminen

  • Ennen opiskelua hankittu osaaminen tunnistetaan heti opiskelun alussa osana henkilökohtaistamista.
  • Opiskelun aikana esim. kesätöissä tai harrastuksissa hankittu osaaminen tunnistetaan myös opiskelun aikana.
     

Aiemin hankittu osaaminen voi olla:

  • Aikaisemmin suoritettuja ammattialan koulutuksia (ammatillisia tutkintoja ja niiden osia, lukio-opintoja, ammattikorkeakoulu- yliopisto-, kansalaisopisto- tai muita opintoja).
  • Työelämässä tai harrastustoiminnassa hankittua ammattialan osaamista (ammattitaitoa).
     

Aiemin hankitun osaamisen täytyy olla tavoiteena olevan tutkinnon ammatillisten- tai yhteisten tutkinnon osien osaamista! Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet on esitetty tutkinnon perusteissa.

Aieminhankittu osaaminen tunnistetetaan opiskelijan osaamien dokumenttien mm. työ- tai opiskelutodistusten perusteella. 
 

Hankitun osaamisen tunnistamisen hakeminen ja tunnustamispäätös

Osaamisen tunnustamista haetaa käyttäen alla olevaa hakulomaketta. Hakemus toimitetaan omaohjaajalle tai opinto-ohjaajalle.  Osaamisen tunnustamisen päätöksen tekee ko. tutkinnon osan opettamisesta vastaava asiantuntijaopettaja /-opettaja.