Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää oppilaitospaikkakunnan kaupunki tai kunta