Näyttötutkintojen AIPAL-palautejärjestelmä

Näyttötutkintona järjestettävässä ammatillisessa koulutuksessa käytetään valtakunnallista AIPAL-näyttötutkintojen palautejärjestelmää.

AIPAL-palautejärjestelmässä on jokaiseen vaiheeseen omat palautekyselylomakkeensa:
  • Hakeutumisvaiheen kysely
  • Tutkinnon suorittamisvaiheen kysely
  • Ammattitaidon hankkimisvaiheen kysely
Kyselyyn vastaustunnusten tilaamisesta ja vastaamiseen ohjaamisesta vastaa ryhmänohjaaja. Vastaamiseen tarvittavat vastauslinkit saa toimintayksikön AIPAL-yhteyshenkilöltä.