Opiskelijaraadit

Jokaisessa Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston tai Lapin Urheiluopiston toimintayksikössä on oma opiskelijaraati.

 
Opiskelijaraadeissa opiskelijat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa oman toimintayksikön asioihin. Opiskelijaraadeissa oppilaitoksen henkilöstö kuuntelee opiskelijoiden kuulumisia.

Opiskelijaraatiin jokainen opiskelijaryhmä valitsee oman edustajansa. Opiskelijaraadit kokoontuvat 2 - 4 kertaa lukuvuodessa.

Opiskelijaraatien muistiot ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla sekä ROKKI-intran opiskelijasivuilla.