Opiskelijan opas: Tutkinnon muodostuminen

Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnot ovat joko ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoja. Tutkinnot muodostuvat edelleen tutkinnon osista, jotka voivat olla joko ammatillisia tutkinnon osia tai yhteisiä tutkinnon osia jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia.

Tutkinnon osien laajuus ilmoitetaan osaamispisteinä (osp). Ammatti- ja erikoisammattitutkintohin osaamispiste-mitoitus tulee uusien tutkinnon perusteiden vuonna 2018.

Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen

Huom! Vuonna 2018 tulee voimaan uudet perustutkintojen tutkintojen perusteet, ammatillisten tutkinnon osien määrä lisääntyy 10 osp:lla kun vapaasti valittavien poistuessa (suluissa uudet). Muutos koskee 1.1.2018 alkaen aloittavia uusia opiskelijoita.

Ammatillinen perustutkinto, 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp (145 osp)
- pakolliset tutkinnon osat
- osaamisaloittain  eriytyvät pakolliset tutkinnon osat
- valinnaiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
- pakolliset tutkinnon osat
- valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon osat, 10 osp (poistuu)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Tutkinnot muodostuva pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja niiden tutkinno osiin tulee osaamispistemitoitus vuonna 2018 voimaan tulevien uusissa tutkinnon perusteissa.

Opetussuunitelmat

Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat löydät redu.fi/ops -sivulta alkaen

Lukuvuosi ja lomat

Lukuvuoden työpäivät ja lomat löydät sivulta redu.fi/lukuvuosi.