Työssäoppiminen 31.12.2017 saakka

Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla järjestettyä koulutusta eli työssäoppimista (lyhennetään TOP).

Työssäoppiminen on suunniteltua, ohjattua ja tavoitteellista ammattitaidon oppimista työpaikalla aidossa työympäristössä.
 

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillisessa peruskoulutuksessa (perustutkinnoissa) työssäoppimista on vähintään 30 osaamipisteen verran - vähintään puoli vuotta.

Työssäoppiminen tapahtuu työpaikoilla yleensä ilman työsuhdetta eli siitä ei makseta palkkaa. Opiskelija on tällöin oikeutettu opintososiaalisiin etuihin mm. opintotukeen.

 

Ammatillinen lisäkoulutus

Myös ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa) ammattitaitoa voidaan hankkia työelämässä työssäoppien.

Työssäoppiminen tapahtuu työpaikoilla yleensä ilman työsuhdetta eli siitä ei makseta palkkaa. Opiskelija on tällöin oikeutettu opintososiaalisiin etuihin.
 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa suurimman osan ammattitaidosta oppisopimusopiskelija hankki työpaikallaan työssä oppien. Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa työpaikkaan ja hänelle maksetaan siitä palkkaa.

 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 1.1.2018 alkaen

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Koulutuskeskus sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla (koulutussopimus).

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (oppisopimus). Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.