Palaute osaamisen kehittymiestä ja osaamisen arvionti

Oppimisen arviointi muuttuu 2018 palautteeksi osaamisen kehittymisestä.

Ammatillisessa koulutuksessa saat palautetta osaamisesi kehittymisestä tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aikana.

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan sitä, miten hyvin osaat. Osaamisen arvioinnissa verrataan osaamistasi ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin (kriteereihin). Ammatillisten tutkinnon osien ja osin myös yhteisten tutkinnon osien osaamisen osoitat näytöillä.