Ammattiosaamisen näytön lomakkeet

Tältä sivulta löytyviä lomakkeita saa käyttää 31.12.2017 saakka!

Tältä sivulta löytyvä ammatillisen peruskoulutuksen ammattiosaamisen näytöissä käytettävät lomakkeet.

Näyttötutkinnon suorittamisessa käytetään tutkintotoimikunnan hyväksymiä lomakkeita.