Osaamisen arviointi

Osaamistasi arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella saat tutkinnon osista arvosanat.

Perustutkinnoissa osaamisesi arvioidaan asteikolla:
 
1 = tyydyttävä
2 = hyvä
3 = kiitettävä

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty / hylätty.
 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa - ammattiosaamisen näytöt

Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Näytöissä osoitat ammattitaitosi tekemällä työtehtäviä käytännön työtilanteissa. Näytön arviointia täydennetään tarvittaessa muulla arvioinnilla niin, että saadaan riittävän luotettavaa arviointitietoa ammattiosaamisestasi. Kaikkien ammatillisten tutkinnon osien keskeinen osaaminen näytetään työtä tekemällä. Saat näytöistä erillisen todistuksen osana tutkintotodistusta opiskelun päättyessä. Näytöt sijoittuvat koko opiskeluajallesi ja ne järjestetään yhteistyössä työelämän kanssa pääosin työssäoppimisjaksojen yhteydessä.
 

Näyttötutkinnoissa - tutkintotilaisuudet

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuudessa. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä oppilaitoksen edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Tutkinnon osan suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijat. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä, perustutkinnoissa arvosanaa 1-3. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta.