Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelmat

Ammatillisessa peruskoulutuksessa perustutkintoon sisältyy yhteisiä yleissivistäviä tutkinnon osia. Nämä mahdollistavat perustutkinnon jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Koontiosassa on esitetty, mitkä osat ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia ja kuinka paljon valinnaisia osia pitää lisäksi olla.

Lukion tai toisen ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneella yhteiset tutkinnon osat korvautuvat osin tai kokonaan aiemmin hankitulla osaamisella.