Valinnaisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opetussuunnitelmat

Ammatillisena peruskoulutuksena suorittaviin perustutkintoihin sisältyy myös valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Valinnaisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja toimintayksiköittäin.

Kaikille tutkinnoille tarjottavia valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia
Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa voidaan valita myös muusta, kuin omasta perustutkinnosta. Alla on lueteltu tutkinnon osia, joita voidaan valita kaikkiin perustutkintoihin valinnaisena tai vapaasti valittavana tutkinnon osana.