Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - opetussuunnitelma

Ammatillinen perustutkinnon laajuuus on 180 osaamispistettä (osp) ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkinto sisältää vähintään 135 osaamispistettä (osp) ammatillisia tutkinnon osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 osp vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Opetususunnitelman koontiosassa on kerrottu tarkemmin tutkinnosta ja mitä tutkinnon osia järjestetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa. Alta löydät tarkemmat tutkinnon osien opetussuunnitelmat.

Tutkinnon osien arviointikriteerit löydät valtakunnallisista OPH:n vahvistamista tutkinnon perusteista.

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
Tutkinto sisältää vähintään 135 osp ammatillisia tutkinnon osia, joista kaikille pakollisia 40 osp, osaamisalueittain eriytyviä 35 osp ja valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia 60 osp.
 
Kaikille pakollinen tutkinnon osa, 40 osp
Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja, pakollinen tutkinnon osa 35 osp
Luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja tai luonnovaratuottaja, pakollinen tutkinnon osa 35 osp
Porotalouden osaamisala, poronhoitaja, pakollinen tutkinnon osa 35 osp
LUO Poronhoito.pdf (237,7 kB)
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Kaikille tutkinnoille tarjottavia valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia
Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa voidaan valita myös muusta, kuin omasta perustutkinnosta. Alla on lueteltu tutkinnon osia, joita voidaan valita kaikkiin perustutkintoihin valinnaisena tai vapaasti valittavana tutkinnon osana.