Työpaikalla järjestettävä koulutus

1.1.2018 alkaen

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuva koulutus ja näytöt elis osaamisen osoittaminen ja arvointi työpaikalla

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä järjestetään tarvittaessa myös opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaaminen näytöllä.

Koulutuskeskus sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla (koulutussopimus) sekä näyttöjen järjestämisestä. Koulutussopimuksen liiteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman osa, jossa tarkennetaan mm mihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin työpaikalla hankintaan osaamista ja missä työtehtävissä sekä mahdollisista näytöistä.

Koulutussopimuslomake ja sopimusehdot löytyvät koulussopimuslomakkeet -sivulta. Koulutussopimukseen liiteeksi tuleva HOKS-osa tehdään kevään 2018 aikana erilliselle liitelomakkeelle. Jatkossa HOKS-osa on tarkoitus tehdä opiskelijahallintojärjestelmässä.
 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (oppisopimus). Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta >>