Oppisopimuskoulutuksen lomakkeet

Lomakkeet voit ladata word- tai pdf-muodossa sivun lopusta

Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuksen muutokset -lomaketta käytetään, jos oppisopimuksessa tapahtuu muutoksia. Yhteystietoja koskevat muutokset (esim. osoitteen-, puhelinnumeron- tai sukunimen muutos) voi ilmoittaa suoraan oppisopimuskeskukseen puhelimitse 020 798 4191 tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)lapinoppisopimus.fi. Muutokset voi tehdä myös verkkopalvelun kautta kirjautumalla omilla tunnuksilla sisään.
 

Opintososiaaliset etuudet

Opiskelija voi hakea oppisopimuskeskukselta opintososiaalisia etuuksia eli päivärahaa ja perheavustusta, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen päiviltä. Opiskelija on oikeutettu hakemaan myös matka- ja majoituskorvausta, mikäli tietopuoliset opinnot toteutetaan toisella paikkakunnalla, eikä työnantaja maksa matkakustannuksia.
 

Työssä oppimisen toteuttaminen oman työpaikan ulkopuolella

Jos oppisopimuskoulutukseen sisältyy työssä oppimisen toteuttaminen oman oppisopimustyöpaikan ulkopuolella, asiasta sovitaan aina oppisopimuskeskuksen kanssa.