StudentaPlus

studentaplus200.jpg

Aikuiskoulutuksen opiskelijahallintojärjestelmä on StudentaPlus.

Järjestelmässä ylläpidetään aikuisopiskelijoiden henkilötietoja, tehdään henkilökohtaistamissuunnitelmat, kirjataan opiskeluun ja tutkintojen osien suorittamiseen liittyvät suoritustiedot.

Oppisopimuskoulutuksessa käytetään SopimusPro-järjestelmää.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa käytetään Winha-järjestelmää.