Osaamisen tunnustaminen

Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnustaminen

 • Ennen opiskelua hankittu osaaminen tunnistetaan hakeutumisvaiheessa tai heti opiskelun alussa.
 • Opiskelun aikana esim. kesätöissä tai harrastuksissa hankittu osaaminen tunnistetaan myös opiskelun aikana.
   

Aiemin hankittu osaaminen voi olla:

 • Aikaisemmin suoritettuja ammattialan koulutuksia (ammatillisia tutkintoja ja niiden osia, lukio-opintoja, ammattikorkeakoulu- yliopisto-, kansalaisopisto- tai muita opintoja).
 • Työelämässä tai harrastustoiminnassa hankittua ammattialan osaamista (ammattitaitoa).
   

Aiemin hankitun osaamisen täytyy olla tavoiteena olevan tutkinnon ammatillisten- tai yhteiseten tutkinnon osien osaamista! Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet on esitetty tutkinnon perusteissa.

Aieminhankittu osaaminen tunnistetetaan opiskelijan osaamien dokumenttien mm. työ- tai opiskelutodistusten perusteella. 
 

Hankitun osaamisen tunnistamisen hakeminen ja tunnustamispäätös

 • Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamisen tunnustamista haetaa käyttäen alla olevaa hakulomaketta. Hakemus toimitetaan omalle ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle.  Osaamisen tunnustamisen päätöksen tekee ko. tutkinnon osan opettamisesta vastaava asiantuntijaopettaja /-opettaja.
   
 • Aikuisten näyttötutkinnoissa osaamisen tunnistamista haetaan tutkintotoimikunnalta.