Henkilökohtaistaminen ja ohjaus

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisessa mm.:

 • Selvitetään opiskelijan elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat.
 • Selvitetään opiskelijan henkilökohtaiset oppimisvalmiudet ja erityisen tuen tai erityisopetuksen tarve.
 • Tunnistetaan opiskelijalla jo oleva osaaminen, tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen.
 • Suunnitellaan opiskelijalle tavoitteena olevan tutkinnon ja osaamisalan mukainen henkilökohtainen opiskelupolku valitsemalla mm valinnaiset tutkinnon osat, työssäoppimisen ja näyttöjen suunnittelu ym.
 • Dokumentoidaan em. suunnitelmat opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) tai aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamisuunnitelmiin.
   

Henkilökohtaistaminen alkaa jo hakeutumisvaiheessa ja jatkuu koko opiskelun ajan. Henkilökohtaistamisen toteutumista seurataan ja ohjataa koko opiskelun ajan (opintojen ohjaus).

 • Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään Winha-järjstelmässä.
   
 • Aikuiskoulutuksesssa henkilökohtaistamissuunitelmat tehdään StudentaPlus-järjestelmässä.

 
Opintojen ohjaus

Opiskelun ohjauksesta vastaavat ammatillisessa peruskoulutuksessa opintoluotsi ja aikuiskoulutuksessa vastuukouluttaja sekä opinto-ohjaajat.

 
Opintoluotsi tai vastuukouluttaja

Opintoluotsilta tai vastuukouluttajalta saat tukea ja neuvoja opiskelun kaikissa vaiheissa. Hän on henkilökohtainen ohjaajasi koko koulutuksesi ajan ja muun muassa perehdyttää sinut tutkintoosi, oppilaitoksen käytäntöihin ja keskeisiin asioihin ammattiin opiskelussa. Hänen kanssaan teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tai henkilökohtaistamissuunnitelman ja seuraat suunnitelman toteutumista.

Opintoluotsilta tai vastuukouluttajalta voit kysyä neuvoa kaikista mieltäsi askarruttavista asioista. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä opintoluotsiin.

 
Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on henkilö, joka on tukenasi opiskelussa. Yhteisten ohjaustuntien lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen joka on kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua opiskelustasi ja muistakin suunnitelmistasi.

Opinto-ohjaajalta saat hyödyllisiä neuvoja opiskelun helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Hänen kanssaan voit myös keskustella opiskelusuunnitelmiesi tai henkilökohtaistamissuunnitelmien muuttamisesta sekä pohtia jatko-opintoja ja opiskelun jälkeistä elämää. Opinto-ohjaaja auttaa sinua opiskelusi suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 
Henkilökohtaistaminen 1.1.2018 alkaen

Henkilökohtaistaminen muuttuu 2018. Jokaiselle opiskelijalle nimetään omaohjaaja, joka vastaa opiskelijan henkilökohtaimisesta ja ohjauksesta koko koulutuksen ajan.

Myös henkilökohtaistamisessa laadittavan suunnitelman nimi ja sisältö muuttuu. 1.1.2018 jälkeen koulutuksen aloittaville laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma eli HOKS StudentaPlus-järjestelmässä. Jatkavien opiskelijoiden aiemmin laaditut HOPS:t ja henkilökohtaistamisuunnitelmat jäävät voimaa ellei opiskelijan kanssa muuta sovita.