kartoittaja.jpgKartoittaja

Maanmittausalan perustutkinto

Kartoittajana työskentelet sekä ulkona kentällä että toimistossa mitaten maastoa ja tehden karttoja ja maastomalleja erilaisiin tarkoituksiin. Käytät apunasi elektro-optista mittauskalustoa, kuten takymetria ja GPS-laitteita. Mittaustuloksista valmistat kartan tai kolmiulotteisen mallin tietokoneohjelmien avulla. Työtehtäväsi liittyvät esimerkiksi rakentamiseen ja kaavoittamiseen. Työhösi voi kuulua pohjakarttojen ja tonttijakojen laadinta, kaavoitus, kiinteistöjen muodostus ja rekisteröinti sekä rakennusvalvontamittaukset.

Lapissa alan erityispiirteinä ovat tunturi- ja matkailurakentaminen sekä maanrakennusala ja kaivostoiminta. Maanmittausalan toimintaympäristö on laajenemassa rakennetun ympäristön 3D-mallintamiseen ja visualisointiin. Voit työskennellä valtion, kuntien, insinööritoimistojen tai rakennusliikkeiden palveluksessa.

Tarvitset oma-aloitteisuutta, hyvää hahmottamiskykyä, matemaattisia taitoja ja kiinnostusta atk-taitojen kehittämiseen. Työsi on vaihtelevaa ja mielenkiintoista ja alan teknologia kehittyy jatkuvasti. Maastotyöt vaativat hyvää fyysistä kuntoa ja kiinnostusta luonnossa liikkumiseen.

< Muut perustutkinnot

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

  • Perusmittausten hallinta maanmittausalalla
     

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Mittaustöiden hallinta
  • Kartasto- ja paikkatietotöiden hallinta
  • Perustoimitusten hallinta
  • Inframittausten hallinta
  • Maaperä- ja ympäristötutkimusten tekeminen
  • Työssäoppimisen jaksoilla myös muiden valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollista.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy myös yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Koulutuspaikkakunta:

Rovaniemi