kaivosmies.jpgKaivosmies

Kaivosalan perustutkinto

Kaivosmiehenä louhit metallimalmeja ja teollisuusmineraaleja eri teollisuudenalojen raaka-aineiksi. Työtehtäväsi liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Käytät nykyaikaisia kaivoskoneita, joissa on ilmastoidut ja turvalliset ohjaamot.

Rikastajana työskentelet kaivoksen rikastamossa, jossa louhittu malmi tai mineraali rikastetaan tietokoneohjatuin prosessein jatkojalostukseen sopivaksi. Voit myös työskennellä malmin etsinnän parissa. Koulutuksesi antaa sinulle valmiudet työskennellä kansainvälisissä
työyhteisöissä.

Työskentelet maanalaisissa kaivoksissa, maanpäällisillä avolouhoksilla tai rikastamoissa. Kaivosmiehen ominaisuuksiin kuuluu harkitsevaisuus ja rauhallisuus. Arvopäämääriin kuuluvat korkea laatu, työturvallisuus, ympäristön huomioiminen sekä yhteistyö eri sidosryhmien välillä. Sinun on oltava vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen ja itsenäisiin ratkaisuihin kykenevä.

< Muut perustutkinnot

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kaivosalalla toimiminen
 • Louhinta (kaivosmiehen osaamisala)
 • Rikastus (rikastajan osaamisala)
   

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Kaluston kunnossapito
 • Käynnissäpito
 • Prosessin ohjaus
 • Prosessiautomaatio
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset
 • Kaivoskoneet ja kunnossapito
 • Kaivoksen betonointityöt
 • Mittaus
 • Laatu- ja ympäristöosaaminen
 • Panostaminen
 • Työssäoppimisen jaksoilla myös muiden valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollista

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy myös yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja!

Haku jatkuvan haun lomakkeella.

 

Koulutuspaikkakunta: 

Sodankylä