lahihoitaja.jpgLähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajana työnäsi on tukea ja ohjata eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvua ja kehitystä, antaa hoitoa ja huolenpitoa sekä tukea heidän kuntoutumistaan. Työsi on ihmissuhdetyötä: kohtaat joka päivä lapsia, nuoria, aikuisia ja ikääntyviä, jotka tarvitsevat huolenpitoasi. Lähihoitaja on haluttu ammattilainen, joka työllistyy helposti.

Työskentelet yleensä julkisella sektorilla, mutta yhä useammin myös yksityisissä yrityksissä, järjestöissä tai ammatinharjoittajana. Työpaikkojasi ovat terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, päiväkodit, vammaispalvelut tai kotihoito. Hyvä lähihoitaja välittää aidosti muista ihmisistä,on rehellinen, tunnollinen ja luotettava.

< Muut perustutkinnot

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen
   

Osaamisalojen pakolliset osat

 • Ensihoidon palvelussa toimiminen
 • Jalkojenhoito
 • Kuntoutus
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Suun terveydenhoito
 • Vammaistyö
 • Vanhustyö

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Päivystyspolikliininen hoitotyö
 • Haavanhoito jalkojenhoidossa
 • Vanhusten kotihoito ja huolenpito

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy myös yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Koulutuspaikkakunnat: 

Kemijärvi - Kittilä - Kolari - Rovaniemi - Sodankylä