metsurimetsapalvelujentuottaja.jpgMetsuri - metsäpalvelujen tuottaja

Metsäalan perustutkinto

Metsäpalvelujen tuottajana työtehtäviisi kuuluu puunkorjuu-, metsänviljely-, taimikonhoito- ja metsänparannustöitä. Teet itsenäisesti hakkuualueen eli leimikon suunnittelua, maisemametsänhoitoa ja  metsänmittaustöitä. Työvälineinäsi käytät pääasiassa moottori- ja raivaussahaa sekä mittausvälineistöä. Vastaat itse oman työsi suunnittelusta ja toteutuksesta ja osaat käyttää alalla tarvittavia työvälineitä turvallisesti ja oikein.

Opiskelun aikana tutuksi tulevat myös metsien monikäyttö ja ympäristönhoito sekä metsien uudistamisen ja kasvattamisen työtehtävät. Oppilaitoksessamme metsätalouden opintoihin sisältyy olennaisena osana myös metsäkoneiden käytön opetus ja huolto. Metsäpalvelujen tuottajana työskentelet metsäteollisuusyritysten, metsähallituksen ja yksityismetsätalouden eri organisaatioiden palveluksessa. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä. Sinulta vaaditaan itsenäisyyttä, vastuuntuntoa, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta. Viihdyt ulkona luonnossa ja huolehdit kunnostasi.

< Muut perustutkinnot

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

  • Metsien hoito ja puunkorjuu
  • Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut
     

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Metsätraktoreiden käyttö
  • Metsänhoitotyöt
  • Metsäkoneen käyttö
  • Työssäoppimisen jaksoilla myös muiden valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollista.

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy myös yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja!

Haku jatkuvan haun lomakkeella.

Koulutuspaikkakunta:

Kemijärvi