luonto-ohjaaja.jpgLuonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto-ohjaajana järjestät ohjelmapalveluita ja erilaisia luonnossa toteutettavia toimintoja tarjoten asiakkaillesi luontoon liittyviä elämyksiä. Osaat jakaa elävästi tietoasi luonnosta ja sen ilmiöistä. Voit toimia käytännön opastustehtävissä tai suuntautua esimerkiksi ulkoilureittien huoltoon, luontoselvitysten laadintaan tai luonnonsuojelualueiden kunnostukseen. Voit ohjata vaelluksia ja opastaa erityisryhmiä.

Työskentelet ohjelmapalveluyritysten, opastuskeskusten ja leirikoulujen palveluksessa tai erilaisissa hyvinvointi- ja virkistyspalveluja tarjoavissa ja hyödyntävissä yrityksissä. Myös yrittäjyys on mahdollista. Lapissa matkailualan kehittäminen tuo työpaikkoja myös luonto-ohjaajille. Työpaikat ovat usein kausiluontoisia ja monipuolisen osaamisen avulla ympärivuotinen työllistyminen on mahdollista. Luonto-ohjaajana sinun on oltava kiinnostunut luonnosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Työssäsi tarvitset asiakaspalveluhenkisyyttä ja esiintymistaitoja.

< Muut perustutkinnot

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Luonnossa ohjaaminen
   

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
 • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
 • Jätehuollon järjestäminen
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
 • Luonnontuotteiden jatkojalostaminen
 • Luontopalveluissa toimiminen
 • Poron käyttö matkailussa
 • Poronlihan jatkojalostaminen
 • Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Vaelluksen ohjaaminen
 • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työssäoppimisen jaksoilla myös muiden valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollista.

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy myös yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja!

Haku jatkuvan haun lomakkeella.

Koulutuspaikkakunta:

Rovaniemi