Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaisilla terveydentilavaatimuksilla edistetään turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä.

Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimukset koskevat sellaisia koulutuksia, joissa opiskeluun sisältyy:

  • alaikäisen turvallisuutta,
  • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
  • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
     

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset koskevat seuraavia perustutkintoja:

 
Opiskelijaksi ei voi ottaa hakijaa edellä mainittuihin tutkintoihin, mikäli hakija ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, ko. tutkinnoissa, mikäli myöhemmin opiskelun aikana ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan opiskelua.

Liiteenä on Opetushallituksen määräys, josta löytyy tarkempaa tietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista.