Aiemmin toimineet oppilaitokset

1.1.2018 aloittava Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto jatkavat yli 60-vuotta sitten perustettujen Rovaniemen, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän ammatillisten oppilaitosten historiaa. Vuosien aikana oppilaitosten nimet, ylläpitäjät  ja organisaatiot ovat vaihtuneet useamman kerran.

Alla lyhyt katsaus aiemmin toimineista oppilaitoksista.

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatilliset oppilaitokset
2006 - 2017

 • Lapin ammattiopisto (lakkaa 31.12.2017)
 • Lapin matkailuopisto (lakkaa 31.12.2017)
 • Santasport Lapin Urheiluopisto (jatkaa erillisen oppilaitoksena 1.1.2018)
   

Vuosina 2000 - 2015 kuntayhtymään ja ammattiopistoon liitetyt oppilaitokset

 • Lapin Urheiluopisto
 • Sodankylän ammatti-instituutti (kuntayhtymään 1.1.2007)
 • Itä-Lapin ammattiopisto (kuntayhtymään 1.1.2015)
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatilliset oppilaitokset
1999 - 2005:

 • Lapin luonto-opisto
 • Levi-Instituutti
 • Rovaniemen palvelualojen oppilaitos
 • Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos
 • Rovaniemen tekninen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
   

Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppilaitokset
1998 - 1999:

 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos
 • Rovaniemen luonnonvara-alan oppilaitos
 • Rovaniemen liiketalouden, matkailun ja ravitsemisalan oppilaitos
 • Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos
 • Rovaniemen tekninen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
   

Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppilaitokset:
1.7.1995 alkaen:

 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos (kuntayhtymään 1.7.1996 alkaen)
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
 • Rovaniemen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen hotelli- ja ravintolaoppilaitos
 • Rovaniemen maaseutu- ja kotitalousopisto
 • Rovaniemen metsäoppilaitos
 • Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos
 • Rovaniemen kauppaoppilaitos
   

Oppilaitokset ennen koulutuskuntayhtymää:
1994:

 • Lapin ammattioppilaitos
 • Lapin maaseutuopisto
 • Lapin terveydenhuolto-oppilaitos
 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos
 • Rovaniemen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
 • Rovaniemen hotelli- ja ravintolaoppilaitos
 • Rovaniemen kauppaoppilaitos
 • Rovaniemen koti- ja laitostalousoppilaitos
 • Rovaniemen metsäoppilaitos
   

Oppilaitosten nimiä 1990-luvun alussa ja sitä ennen:

 • Hirvaan metsäkonekoulu
 • Hirvaan metsätyökoulu
 • Kittilän emäntäkoulu
 • Kittilän kotitalousoppilaitos
 • Kittilän maatalousoppilaitos
 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos
 • Lapin keskusammattikoulu
 • Lapin metsäkoulu
 • Lapin sairaanhoito-oppilaitos
 • Lapin tilapäinen sairaanhoitajakoulu
 • Pohjois-Lapin ammattioppilaitos
 • Rovaniemen ammattikoulu
 • Rovaniemen ammattioppilaskoulu
 • Rovaniemen ammatillinen kurssikeskus
 • Rovaniemen hotelli ja ravintolakoulu
 • Rovaniemen kauppakoulu
 • Rovaniemen kotitalousopisto
 • Rovaniemen maatalousoppilaitos 
 • Rovaniemen tekninen koulu > nyk. LapinAMK
 • Rovaniemen tekninen oppilaitos > nyk. LapinAMK

 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymään on kuulunut myös Rovaniemen ammattikorkeakoulu, nyk. LapinAMK vuoden 2013 loppuun saakka.
 

Lähteet:

 • Kalle Korpi, Pohjoista osaamista, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perustaminen ja toiminta 1995 – 2005, Gummerus 2005.
 • Lapin ammattiopistoa edeltäneiden oppilatiosten historiakirjoitukset