Sisäisten palvelujen kysely

Sisäisten palvelujen kyselyssä henkilöstö voi antaa palautetta sekä kehittämis- ja parantamisideoita kuntayhtymän sisäisistä palveluista joita ovat:

  • Talouspalvelut
  •  Henkilöstöpalvelut
  •  Koulutuksen järjestäjän palvelut
  •  Kiinteistöpalvelut.
       

IT-palveluilla on oma palautekysely henkilöstölle ja opiskelijoille, joten sisäisten palvelujen kysely ei sisällä IT-palvelujen kysymyksiä.

Opiskeljioilta kysymme palautetta sisäisistä tukipalveluista opiskelijapalautekyselyissä.

Vuodesta 2015 alkaen kysely toteutetaan joka toinen vuosi (parittomina vuosina) eli vuorovuosina henkilöstökyselyn kanssa. Vuoden 2017 kysely toteutetaan tammikuun 2018 alussa.