Sisäisten palvelujen kysely

Sisäisten palvelujen kyselyssä henkilöstö voi antaa palautetta sekä kehittämis- ja parantamisideoita kuntayhtymän sisäisistä tukipalveluista joita ovat:

  • Hallintopalvelut
    • Talouspalvelut
    • Henkilöstöpalvelut
    • Yleishallinnon palvelut
  • Kiinteistöpalvelut.
     

Opiskeljioilta kysymme palautetta sisäisistä tukipalveluista opiskelijapalautekyselyissä.

Vuodesta 2015 alkaen kysely toteutetaan joka toinen vuosi (parittomina vuosina) eli vuorovuosina henkilöstökyselyn kanssa.