Oppimistulosten arvioinnit

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä osallistuu kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen määräämiin oppimistulosten arvionteihin.

Oppimistulosten arviontien koordinoinnista ja yhteisten tietojen kokoamisesta vastaa aluevaikuttavuuspalvelut yhdessä ammatti-koulutuspalvelujen kanssa.

Oppimistulosten arviointien toteuttamisesta opiskelija ja työelämätasolla vastaa arvioinnin kohteena olevan tutkinnon, osaamis- tai koulutusalan koulutustoimintaa järjestävät toimipisteet ja niiden ko. tiimit.

Oppimistulosten arvintien tulokset tallennetaan ROKKI-intraan.

Valtakunnalliset oppimistulosraporti löytyvät Opetushallituksen sivuilta.