laatuympyra.pngLaadunhallinta REDU:ssa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä eli toimintajärjestelmä kattaa perustehtävän mukaisen koulutuksen järjestämistoiminnan ml. siihen sisältyvän palvelu- ja hanketoiminnan sekä perustehtävää tukevat sisäiset palvelut.
 

TOIMINTAJÄRJESTELMÄKUVAUS

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä on kuvattu toimintajärjestelmäkuvauksessa, joka sisältää kolme osaa.

Osa 1: Toimintapolitiikka:
Sisältää kuvauksen toimintapolitiikkamme lähtien tehtävästämme ja asiakkaistamme.

Osa 2: Toimintajärjestelmä:
Sisältää kuvauksen toimintajärjestelmästämme eli johtamisjärjestelmästämme sekä siitä miten varmistamme toimintamme laadun.

Osa 3: Toimintajärjestelmän toimivuuden arviointi ja järjestelmän parantaminen
Sisältää kuvauksen siitä, miten arvioimme itse järjestelmän toimivuutta ja miten parannamme ja kehitämme järjestelmää.