Rovaniemen koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu
Avoimet työpaikat

Ilmoitamme avoimista ja haettavina olevista työpaikoista Kuntarekry.fi:ssä ja mol.fi/tyopaikat sivuilla.

26744824.jpgLöydät Rovaniemen koulutuskuntayhtymän avoimet työpaikat  Kuntarekry.fi :stä hakusanalla "Rovaniemen koulutuskuntayhtymä". Löydät listan myös tämän sivun lopusta.

Hakeutuminen avoimiin työpaikkoihin tapahtuu sähköisesti Kuntarekry.fi:ssä.
Linkki hakulomakkeeseen "Haet työpaikkaa" löytyy hakuilmoituksen lopusta.

Mikäli haluat jättää avoimen hakemuksen kuntayhtymään, käytä sähköistä avoin hakemus -lomaketta.


 

 • 23.11.2017 13:27

  Koulunkäynnin ohjaaja, Sodankylä

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelujen sekä työelämäpalvelujen toimijat vastaavat opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön resurssien hallinnasta koordinoimalla lukuvuosisuunnittelua sekä opettajien määrällistä työaikasuunnittelua ja seurantaa. Palveluista käsin laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi KOULUNKÄYNNIN OHJAAJA VALMENTAVIIN KOULUTUKSIIN (valma + telma). Sijoituspaikkakunta on Sodankylä.

  Keskeiset tehtävät:
  - valmentavissa koulutuksissa olevien opiskelijoiden ohjaaminen erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä
  - opiskelijoiden ohjaaminen ja avustaminen omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa, mm. pukeminen, ruokailut, liikkuminen
  - opiskelijoiden ohjaaminen koulumatkoihin liittyen
  - tarpeen mukaan opiskelijoiden kuntouttamiseen osallistuminen, esim. fysio- tai puheterapeutin ohjeiden mukaan
  - korvaavien kommunikointimenetelmien käyttäminen; mm. viittomakieli, tukiviittomat, kuvat ja pistekirjoitus
  - oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvaan liikkumiseen ohjaus, esim. kuljetus- ja liikkumisjärjestelyt ja asioiden selvittäminen
  - opiskelijoiden lääkehoitoon osallistuminen erillisen sopimuksen mukaan
  - muut esimiehen määräämät tehtävät.

  Edellytykset:
  - koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto tai muu tehtävään sopiva koulutus
  - ihmisen kehityksen kokonaisvaltainen tunteminen
  - kehityksen häiriöiden ja vammojen tunteminen
  - perustiedot kasvatuksellisista, psykologisista ja terveydenhuollollisista asioista
  - erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukevien opiskelijoiden käyttämien apuvälineiden ja atk-ohjelmien hallinta
  - korvaavien kommunikointimenetelmien osaaminen
  - osaamista erilaisten ja monentasoisten opiskelijoiden samanaikaisesta ohjaamisesta
  - ajokortti (mahdollisesti tarvittavissa opiskelijakuljetuksissa)

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

 • 10.11.2017 11:11

  Elintarvikealan lehtorin sijaisuus

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi elintarvikealan lehtorin sijainen 27.11.2017-4.6.2018 väliseksi ajaksi.

  Tehtävänä on toimia elintarvikealan perustutkintoon valmistavan koulutuksen opettajana ja ryhmänohjaajana. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat muiden elintarvikealan koulutusryhmien opetuksen sijaisuuksien tekeminen, oppisopimusopiskelijoiden opetus ja ohjaus sekä yritysyhteistyö.

  Edellytämme:
  - Asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus. Soveltuvasta korkeakoulututkintovaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli hakijalla on opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto, opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävään sisältöä lähinnä vastaavista tehtävistä.
  - Tehtävän hoitaminen vaatii kokemusta elintarvikejalostustyöstä teollisuuden parissa.
  - Valittavan tulee osata työskennellä marja-, sieni, kala- ja valmisruokaprosessityössä.
  - Työtehtävän hoitaminen vaatii lisäksi hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä hyviä TVT-taitoja

  Katsomme eduksi lihanjalostusprosessien ja leipomoprosessien hallinnan. Lisäksi arvostamme omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kolmen kuukauden koeaika.