Lapin koulutuskeskus REDU

Avoin ammattiopisto

Avoin ammattiopisto on tarkoitettu ensisijaisesti alle 40-vuotiaille nuorille, joilla on aikaisempia ammatillisia opintoja tai jotka suunnittelevat hakeutumista toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Avoin ammattiopisto sopii siis hyvin vaikkapa heille, joilla opiskelu on syystä tai toisesta aiemmin jääneet kesken. Koulutuksen aikana tutustutaan ammatilliseen koulutukseen, teollisuuden ja liikenteen alojen tutkintoihin ja koulutusmahdollisuuksiin.

Avoimessa ammattiopistossa kartoitetaan aluksi opiskelijan henkilökohtaiset oppimisvalmiudet, urasuuntautuminen ja aiemmin hankittu osaaminen. Koulutuksen jälkeen opiskelija hakee ammatilliseen koulutukseen tai täydentää kesken jäänyttä ammatillista tutkintoa. Toisinaan uusi ala, ammatti ja opiskelupaikka löytyy jo Avoimen ammattiopiston opiskelun aikana, ja opiskelija voi siirtyä hyvinkin nopeasti ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuksen sisällöt

  • Oppimisvalmiuksien, urasuuntautumisen ja aiemmin hankitun osaamisen kartoitus
  • Tutustuminen teollisuuden ja liikenteen alojen tutkintoihin ja koulutustarjontaan
  • Tutustumiskäynnit alojen työpaikoille
  • Työnhakuvalmennus
  • Korttikoulutukset (Työturva ja EA1)
  • Ammatilliseen tutkintokoulutukseen tutustuminen
  • Ammatillisen tutkinnon osan suorittaminen

 

Koulutuksen sisältö, tarkempi laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Koulutukseen valitaan opiskelijat hakemusten ja valintahaastattelun perusteella.

Hakeutuminen Työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakulomakkeella tai osoitteesta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Jukka Kaikkonen, puh. 020 798 4924 tai opettaja Katariina Sarajärvi 020 798 4991