Ammatillinen täydennyskoulutus

Ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot vaativat jatkuvaa päivitystä asiatiedon, menetelmien ja työskentelytapojen muuttuessa.

Lapin kesäyliopisto järjestää Rovaniemellä ja Kemissä ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutusta voidaan toteuttaa myös muulla paikkakunnalla, jos osallistujamäärä siellä on riittävä.

Täydennyskoulutus rakentuu työelämässä ilmenevistä tarpeista ja vaatimuksista. Koulutuksen sisällöt ovat ajankohtaisia ja tähtäävät kulloisenkin asiakasryhmän tai aihealueen käytännön osaamisen kehittämiseen.

Koulutus voi olla lyhyitä 1 - 2 päivän kursseja tai pidempiä koulutusohjelmia. Kesäyliopisto toteuttaa myös yritys- tai yhteisökohtaisia koulutuksia, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Alla lista tulevista koulutuksistamme.

uopi-lkyo-koulutuskalenteri -suuri.png