Lapin kesäyliopisto - Kaupan, hallinnon ja talouden ala sekä lainsäädäntö

Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa, 25.10.2017, Rovaniemi

Parisuhteen varallisuusasiat muodostavat monitahoisen ongelmakentän. Aviopuolisoita koskeva erityissääntely on vuosikymmenien aikana vähentynyt ja sopimusvapaus vastaavasti lisääntynyt; toisaalta nimenomaan avioliittoon kytkeytyvä avioehtosopimusta koskeva sääntely on monin osin tulkinnanvarainen ja avoimia kysymyksiä riittää. Avopuolisoita varten puolestaan säädettiin joitakin vuosia sitten parin eroon liittyvä erityissäännöstö. Ongelmia syntyy kummassakin liittotyypissä ja joskus sopimuksilla saattaa olla yllättäviäkin seurauksia muun muassa verotuksen puolella.

Koulutuspäivän aikana kartoitetaan näitä kysymyksiä sekä sopimusten käyttöalan, tarpeellisuuden että jo tehtyjen sopimusten seurausten näkökulmasta. Tavoitteena on selkiyttää puolisoiden varallisuussopimusten kokonaiskuvaa sekä etsiä keinoja, joilla välttää harkitsemattomasti tehdyistä sopimuksista aiheutuvia riskejä.   

 

Aika ja paikka: Keskiviikko 25.10.2017 klo 9.00–15.00, KOKOUSTILA VOIMA Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

Kouluttaja: Eva Gottberg, OTT, dosentti, Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta

Osallistumismaksu: 200€ sisältäen päiväkahvin.

PÄIVÄN AIKANA KÄSITELTÄVÄT TEEMAT

• Avioehtosopimuksen käyttöala, hyödyt ja riskit
• Muut varallisuussopimukset, sopimus avioeron varalta
• Puolisoiden keskinäiset velkasuhteet, takaukset, työsuhde
• Yhteisomistus ja sen purku
• Avioeron sopimusratkaisut ja verokysymykset
• Aviovarallisuussopimusten kansainväliset kysymykset
• Avoliiton sopimukset – mistä voi ja kannattaa sopia?
• Avoero, hyvitys, veroriskit avoeron toimissa

Ilmoittautuminen: Sähköisellä lomakkeella 13.10.2017 mennessä

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen.

 

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Juho Mutka p. 040-5025679, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi