Lapin kesäyliopisto - Sosiaali-, kasvatus- ja terveysala

Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö 9.11.2017

Koulutuksen tavoitteena on antaa positiivisen psykoedukaation näkökulman kautta uusia menetelmiä työhön, ja samalla se antaa uusia taitoja ohjata perheitä kohti voimavarakeskeisempää vuorovaikutusta. Koulutus antaa ammattilaiselle käytännön työkaluja hankaliin vuorovaikutustilanteisiin, ja sen avulla mahdollistuu uudet tavat tarkastella ongelmatilanteita, joiden avulla päästään kohti toivottuja ja myönteisempiä tavoitteita. Perheiden tunnetaidot ja vuorovaikutuksen taidot lisääntyvät ratkaisukeskeisen psykoedukatiivisen työtavan käyttöönoton myötä.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään torstaina 9.11.2017 klo 9.00–16.00 Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2. Tarkempi koulutustila kerrotaan kutsukirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä

Kohderyhmä: Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö on kohdennettu haastavien perheiden kanssa työtä tekeville. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

https://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/files/oulun_kuvat/virpikari_pelastusrengas.jpgKouluttaja: Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, TtK Sarianna Virpikari

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön sekä sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti sekä työnohjaaja. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

 


Tavoitteet:
Koulutus antaa monipuolista tietoa ratkaisukeskeisestä työtavasta ja se lisää myös käytännön työkaluja omaan työskentelyyn. Koulutus kehittää omaa asiantuntijuutta ja vahvistaa voimavarasuuntautunutta työskentelytapaa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arvostavaa työotetta ja lisätä omia ja perheiden tunnetaito- ja vuorovaikutuksen taidon valmiuksia.

Sisältö

  • Ratkaisukeskeisyys työmenetelmänä
  • Postiivinen psykologia
  • Tunnetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Toiminnalliset harjoitukset
  • Sosiaaliset taidot
  • Arvostava työote
  • Ymmärtävä kohtaaminen
  • Motivoiva haastattelu

Osallistumismaksu: 195 € sisältäen kahvit ja koulutuksen materiaalit

Ilmoittautuminen: Koulutus toteutuu. Otamme edelleen ilmoittautumisia vastaan oheisella lomakkeella: sähköisellä lomakkeella. Tutustuthan perumis- ja keskeyttämisehtoihimme.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi