Lapin kesäyliopisto - Kaupan, hallinnon ja talouden ala sekä lainsäädäntö

Keskeisiä kysymyksiä perintökaaren 3 luvun mukaisesta lesken perimyksestä, 26.10.2017, Rovaniemi

Vaikka perintökaaren 3 luvun mukainen lesken perintöoikeus on ollut voimassa jo 50 vuotta, luvun soveltaminen asettaa jatkuvasti haasteita. Kokonaan uusiakin tulkintatilanteita syntyy, kun taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kovin toisenlaisiin olosuhteisiin luotua säännöstöä joudutaan soveltamaan nyky-yhteiskunnassa, ihmisten ollessa aiempaa vauraampia ja omaisuuslajien paljon entistä monimuotoisempia.

Koulutus on suunnattu kaikille leskeyteen liittyvien perintökysymysten kanssa toimiville: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvonnan henkilöstölle sekä pankkien varainhoito-henkilöstölle. Koulutuksen tarkoituksena on, paitsi tarkastella erilaisia jo syntyneitä ongelmatilanteita ja tarjota osallistujille perusteita niiden ratkaisemiseen, myös kartoittaa keinoja ongelmien ennalta ehkäisemiseen testamenttimääräyksin.     

 

Aika ja paikka: Torstai 26.10.2017 klo 9.00–15.00, KOKOUSTILA TEHO Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

Kouluttaja: Eva Gottberg, OTT, dosentti, Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta

Osallistumismaksu: 200€ sisältäen päiväkahvin.

PÄIVÄN AIKANA KÄSITELTÄVÄT TEEMAT

  • PK 3 luku – riidat aktualisoituvat käytännössä vasta lesken kuoltua

  • ”Perintö menee leskelle”

  • Jako ja luopumistoimet lesken eläessä

  • Leski omistajana; omaisuuden hankinta-ajankohta verotuksessa

  • Lesken uusi avioliitto; sisäkkäiset pesät

  • Osakkuus lesken pesässä

  • Omaisuuden laadun muuttuminen, sijoitukset, vakuutukset, lesken ansiotoiminta

  • Omaisuuden häviäminen tai karttuman jakaminen – puuttumiskynnys, todistustaakka

  • Ensiksi kuolleen toissijaismääräys ja lesken testamentti

  • Jako lesken pesässä

 

Ilmoittautuminen: Sähköisellä lomakkeella 13.10.2017 mennessä

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen.

 

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Juho Mutka p. 040-5025679, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi