Päätöksenteko

Etusivu / Päätöksenteko

pohjoinen maapallo.jpg


Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat 1.1.2016 alkaen ovat: Kemijärven kaupunkiKittilän kunta, Ranua kunta, Kolarin kunta, Rovaniemen kaupunki, ja Sodankylän kunta. Jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa.

Koulutuskuntayhtymällä on yhtymähallitus, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Lisäksi Kolarin kunnalla on yksi edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella.

Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, käyttää puhevaltaa, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. Hallitus päättää niistä asioista, joita ei kuntalain tai tämän perussopimuksen mukaan ole määrätty yhtymävaltuuston päätettäväksi.

Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän johtamisesta, strategisesta- ja kokonaisuuden kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta. Koulutuskuntayhtymän johtaja on ammattikasvatusneuvos Arto Ylitalo.