LAO-LAMO-UOPI-LKYO-OPPIS_650.jpg

2.6 Toiminnan dokumentointi

Etusivu / Osa 2: Toimintajärjestelmä / 2.6 Toiminnan dokumentointi

Keskeinen osa toimintajärjestelmää ja laadukasta toimintaa on toiminnan systemaattnen dokumentointi. Dokumentoinnilla voimme mm. osoittaa ja todistaa, että olemme toimineet toimintajärjestelmämme mukaisesti. Dokumentointi luo myös tietopohjaa ja tietovarastoja, joiden perusteella voimme arvioida toimintaamme luotettavasti ja objek-tiivisesti.

Tallennamme toimintaa ohjaavat hyväksytyt suunnitelmat, ohjeet, lomakkeet sekä arviointien ja palautteiden raportit tallennetaan ROKKI-intran pääsivustolle, joka toimii samalla toimintajärjestelmämme dokumenttien jakelu- ja tallennusalustana eli toimintakäsikirjana.

Tiimit ja työryhmät dokumentoivat omaa toimintaansa ROKKI-intrassa omille tiimi- ja työryhmä tai toimipistesivustoilleen.