LAO-LAMO-UOPI-LKYO-OPPIS_650.jpg

1.1 Tehtävä, arvot ja visio

Etusivu / Osa 1: Toimintapolitiikka / 1.1 Tehtävä, arvot ja visio

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä strategian lähtökohtana on kuntayhtymän perustehtävä ja se linjaa kuntayhtymän toimintaa vuoden visioon 2025

Strategia 2025 perustuu vastuullisuus, avoimmuus ja oppivuus -arvoille.

 

Keväällä 2014 kuntayhtymässä otettiin käyttöön uusi ns. "rullaava" strategiaprosessi, jossa visiota kohti edetään  välitavoitteitteiden kautta. Seuraava tavoitetila on asetettu vuodelle 2016.

Kuntayhtymän Valtuusto on 4.8.2014 hyväksynyt alla esitetyn kaavion mukaisen strategia 2025:n.

Strategia 2025.png