LAO-LAMO-UOPI-LKYO-OPPIS_650.jpg

Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyys

Etusivu / Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyys

Yhteisten palvelujen kyselyssä henkilöstö voi antaa palautetta sekä kehittämis- ja parantamisideoita kuntayhtymän yhteisistä tukipalveluista joita ovat:

  • Aluevaikuttavuuspalvelut
  • Ammattikoulutuspalvelut
  • Hallintopalvelut
    • Talouspalvelut
    • Henkilöstöpalvelut
    • Yleishallinnon palvelut
  • Kiinteistöpalvelut

Syksystä 2015 alkaen kyselyssä ei kysytä kysmyksiä IT-palveluista, koska heillä on oma palautekyselynsä.

Opiskeljioilta kysymme palautetta yhteisistä tukipalveluista opiskelijapalautekyselyissä.

Vuodesta 2015 alkaen kysely toteutetaan joka toinen vuosi (parittomina vuosina) eli vuorovuosina henkilöstökyselyn kanssa.