Avoimet työpaikat

Etusivu / Etusivu / Avoimet työpaikat

26744824.jpg
www.redu.fi/rekry

Ilmoitamme avoimista ja haettavina olevista työpaikoista Kuntarekry.fi:ssä ja www.mol.fi/tyopaikat sivuilla. Listan avoimena ja haettavana olevista työpaikoista löydät myös tältä sivulta.

Hakeutuminen avoimiin työpaikkoihin tapahtuu sähköisesti Kuntarekry.fi:ssä
.
Linkki hakulomakkeeseen "Haet työpaikkaa" löytyy hakuilmoituksen lopusta.

Mikäli haluat jättää avoimen hakemuksen kuntayhtymään, käytä sähköistä avoin hakemus -lomaketta.

Avoimet työpaikat Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä
 • 15.6.2017 5:45

  Leipuri-Kondiittori (Santasport)

  Ravintolapalvelut palvelukokonaisuus on oppimisympäristö, joka sijoittuu uudelle perustetulle tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous- ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi LEIPURI-KONDIITTORI Santasport ravintolamaailmaan.

  Leipurin - kondiittorin tehtäviin kuuluu mm:
  - kahvila-, kokous- ja edustustarjoilutuotteiden valmistus
  - päivittäinen ruokaleipien valmistus
  - vitriini- ja take away -tuotteiden valmistus
  - suunnittelet ja kehität uusia tuotteita
  - astiahuolto ja tarvittaessa muut keittiön työt

  Toimi täytetään elokuussa 2017. Työ on vuorotyötä ja sijoittuu maanantaista sunnuntaihin.

  Leipuriksi valittavalta edellytetään alan koulutusta, aikaisempaa työkokemusta alan tehtävistä sekä hygieniapassia.

  Tehtäviä täytettäessä arvostamme:
  - organisointi kykyä
  - innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta kehittää tuotevalikoimaa
  - kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin
  - kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  - positiivista palveluasennetta sekä hyviä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja

  Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 15.6.2017 6:00

  Leipuri-Kondiittori (Lapin AMK Tekuila)

  Ravintolapalvelut palvelukokonaisuus on oppimisympäristö, joka sijoittuu uudelle perustetulle tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous- ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi LEIPURI-KONDIITTORI Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijaravintola Tekuilaan.

  Leipurin - kondiittorin tehtäviin kuuluu mm:
  - kahvila-, kokous - ja edustustarjoilutuotteiden valmistus
  - päivittäinen ruokaleipien valmistus
  - vitriini- ja take away -tuotteiden valmistus
  - suunnittelet ja kehität uusia tuotteita
  - astiahuolto ja tarvittaessa muut keittiön työt

  Toimi täytetään elokuussa 2017.

  Leipuriksi valittavalta edellytetään alan koulutusta, aikaisempaa työkokemusta alan tehtävistä sekä hygieniapassia.

  Tehtäviä täytettäessä arvostamme:
  - organisointikykyä
  - innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta kehittää tuotevalikoimaa
  - kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin
  - kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  - positiivista palveluasennetta sekä hyviä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja

  Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 22.6.2017 5:30

  Pt. tuntiopettaja, VALMA-koulutus (Kittilä)

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelujen sekä työelämäpalvelujen toimijat vastaavat opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön resurssien hallinnasta koordinoimalla lukuvuosisuunnittelua sekä opettajien määrällistä työaikasuunnittelua ja seurantaa (opetus, ohjaus, hanketyö, kansainväliset tehtävät, työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta, maksullinen palvelutoiminta jne.). Palveluista käsin laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi päätoimisen tuntiopettajan tehtävä, VALMA-koulutus (Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) 7.8.2017-2.6.2018 väliseksi ajaksi.

  Tehtävät:
  - pääosa opetuksesta ja ohjauksesta VALMA-koulutuksessa (Kittilä)
  - opetusta ja ohjausta voi olla myös muissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintayksiköissä ja tutkinnoissa
  - yksilöllinen, henkilökohtaistettu ohjaus ja tuki
  - ryhmän ohjaus ja yhteisöllinen tuki
  - koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  - näyttöä vahvasta työelämäyhteistyöstä
  - VALMA-koulutuksen opintojen opettajana ja kehittäjänä hankittua monipuolista kokemusta ja osaamista
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa
  - omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta
  - matkustusvalmiutta

  Arvostamme:
  - hyvää englannin kielen taitoa
  - tietoteknistä osaamista

  Valitun henkilön tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

 • 21.6.2017 6:15

  Osa-aikainen asuntola- ja vapaa-ajanohjaaja (50%)

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijapalvelujen palvelukokonaisuus tukee opiskelijan hakeutumista, oppimista, hyvinvointia sekä töihin/jatko-opintoihin sijoittumista kaikissa Lapin ammattiopiston/Lapin matkailuopiston/Lapin Urheiluopiston toimintayksiköissä ja verkossa (sis. mm. opintotoimisto- ja aulapalvelut, opiskelijahaku ja -valinta, opiskelijahallinto, opinto-ohjaus, opiskeluhuolto ja -hyvinvointi, opiskelijoiden asuntola- ja vapaa-ajan ohjaus). Opiskelijapalveluista käsin koordinoidaan koulutuksen markkinointia ja viestintää.

  Opiskelijapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi osa-aikainen ASUNTOLA- JA VAPAA-AJANOHJAAJA (50%) 7.8.2017-15.6.2018 väliseksi ajaksi. Tehtävän sijoituspaikkakunta on Rovaniemi.

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäviin kuuluu mm:
  - nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen
  - nuorten elämänhallinnan taitojen ohjaaminen
  - asuntolan markkinointisuunnittelu ja -tehtävät erilaisissa nuorisotapahtumissa, messuilla ja vanhempainilloissa

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaajaksi valittavalta edellytetään nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tai muuta soveltuvaa alan koulutusta.

  Tehtävää täytettäessä arvostamme:
  - alan työkokemusta
  - oma-aloitteisuutta ja itsenäistä sekä kasvatuksellista työotetta
  - monipuolisia ohjaustaitoja, innostuneisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  - kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä
  - hyviä TVT-taitoja
  - englannin kielen taitoa

  Ajokortti on välttämätön. Työ on pääasiassa ilta- ja yötyötä.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

 • 21.6.2017 6:00

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaaja

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijapalvelujen palvelukokonaisuus tukee opiskelijan hakeutumista, oppimista, hyvinvointia sekä töihin/jatko-opintoihin sijoittumista kaikissa Lapin ammattiopiston/Lapin matkailuopiston/Lapin Urheiluopiston toimintayksiköissä ja verkossa (sis. mm. opintotoimisto- ja aulapalvelut, opiskelijahaku ja -valinta, opiskelijahallinto, opinto-ohjaus, opiskeluhuolto ja -hyvinvointi, opiskelijoiden asuntola- ja vapaa-ajan ohjaus). Opiskelijapalveluista käsin koordinoidaan koulutuksen markkinointia ja viestintää.

  Opiskelijapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi ASUNTOLA- JA VAPAA-AJANOHJAAJA. Tehtävän sijoituspaikkakunta on Rovaniemi.

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäviin kuuluu mm:
  - nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen
  - nuorten elämänhallinnan taitojen ohjaaminen
  - asuntolan markkinointisuunnittelu ja -tehtävät erilaisissa nuorisotapahtumissa, messuilla ja vanhempainilloissa

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaajaksi valittavalta edellytetään nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tai muuta soveltuvaa alan koulutusta.

  Tehtävää täytettäessä arvostamme:
  - alan työkokemusta
  - oma-aloitteisuutta ja itsenäistä sekä kasvatuksellista työotetta
  - monipuolisia ohjaustaitoja, innostuneisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  - kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä
  - hyviä TVT-taitoja
  - englannin kielen taitoa

  Ajokortti on välttämätön. Työ on pääasiassa ilta- ja yötyötä.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 20.6.2017 10:45

  Työpaikkaohjaaja, metsäkoneala

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Metsä-, infra- ja kuljetusaloilla ilmoitetaan haettavaksi TYÖPAIKKAOHJAAJA metsäkonealan perustutkintokoulutuksiin.

  Työpaikkaohjaajan ensisijaisena tehtävänä on ohjata opiskelijoita oppilaitoksen harjoitustyömailla. Lisäksi työpaikkaohjaaja vastaa koneiden huollosta ja tarvittaessa siirtää koneita muille työmaille.

  Edellytämme:
  - metsäalan koulutus
  - tunnettava ja tiedettävä koneellisen puunkorjuutyön vastuualueet
  - vankka kokemus metsäkoneenkuljettajan työstä
  - hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot
  - matkustusvalmius

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 20.6.2017 10:30

  Lehtori, metsäala

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Metsä-, infra- ja kuljetusaloilla ilmoitetaan haettavaksi METSÄALAN LEHTORIN virka.

  Lehtorin tehtävänä on opettaa ja ohjata metsäalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia sisältöjä. Pääpaino opetuksessa ja ohjauksessa on metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapitoon liittyvät sisällöt. Lisäksi työtehtävään kuuluu vastata koneiden huollosta ja tarvittaessa myös siirtää koneita harjoitustyömaille. Valittavan lehtorin työtehtäviin kuuluu myös opetusta kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen sisällöt.

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus
  - tunnettava ja tiedettävä metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapitoon ja tekniikkaan liittyvät osa-alueet.
  - vankka kokemus metsäkoneiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä töistä
  - hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot
  - matkustusvalmius

  Eduksi luetaan toimiminen vastaavassa tehtävässä aiemmin.

  Haastattelun yhteydessä hakijoille voidaan järjestää käytännön työnäyttö oppilaitoksen kalustolla.

  Valitun henkilön tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 20.6.2017 10:00

  Opettaja, sosiaali- ja terveysala

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi määräaikainen OPETTAJAN TEHTÄVÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATILLISIIN opintoihin 1.8. - 31.12.2017 väliseksi ajaksi. Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi, Porokadun toimintayksikkö.

  Tehtävät
  - opetusta ja ohjausta Lapin ammattiopiston Porokadun, Sodankylän ja Kemijärven toimintayksiköissä lähihoitajakoulutuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa (näyttötutkinto- ja tutkintotavoitteinen)
  - erityisosaamisalueina kuntoutumisen tukeminen, kuntoutus ja fyysinen toimintakyky, anatomia, ergonomia ja ergonomiakorttikouluttaja
  - opetusta ja ohjausta aikuisten ja nuorten koulutuksessa
  - koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  - näyttöä vahvasta työelämäosaamisesta tehtävää vastaavalla alalla
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa
  - matkustusvalmiutta

  Arvostamme hyviä TVT-taitoja ja monipuolista kielitaitoa sekä omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavasta työstä.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kahden kuukauden koeaika.

 • 20.6.2017 9:45

  Lehtorin sijaisuus, sosiaali- ja terveysala

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi LEHTORIN SIJAISUUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATILLISIIN OPINTOIHIN 1.8.2017-30.6.2018 väliseksi ajaksi. Tehtävän sijoituspaikka on Sodankylä, Sodankylän toimintayksikkö.

  Tehtävät:
  - opetusta ja ohjausta Lapin ammattiopiston Sodankylän, Kemijärven ja Porokadun toimintayksiköissä lähihoitajakoulutuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa (näyttötutkinto- ja tutkintotavoitteinen)
  - opetusta seuraavissa lähihoitajan opintojen tutkinnonosissa: Hoito ja huolenpito, Kasvun tukeminen ja ohjaus, Vanhusten kotihoito ja huolenpito. Lisäksi opetusta voi olla Sairaanhoidon ja huolenpidon sekä Vanhustyön tutkinnonosissa.
  - opetusta ja ohjausta aikuisten ja nuorten koulutuksessa
  - opiskelijan ja ryhmänohjaus
  - opintojen henkilökohtaistaminen
  - koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  - näyttöä vahvasta työelämäosaamisesta tehtävää vastaavalla alalla
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa sekä kykyä toimia innostavasti ja rakentavasti erilaisissa, nopeasti muuttuvissa tilanteissa
  - matkustusvalmiutta

  Arvostamme hyviä TVT-taitoja ja monipuolista kielitaitoa sekä omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavasta työstä.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

 • 19.6.2017 6:15

  Palvelutyöntekijä, Levi-Instituutti ja Wellevi

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ravintolapalvelut koostuvat koulutusyksiköiden opiskelijaruokailutoiminnasta sekä henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalveluihin kuuluvat on mm. Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailma ja kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous- ja ateriapalvelut sekä muut tilaus-, edustus- ja juhlapalvelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

  Levi-Instituutti on Kittilässä sijaitseva toimipaikka. Ravintola Oppikuppi toimii opetusravintolana Lapin matkailuopiston Levi-Instituutissa. Wellevi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kokous- ja työhyvinvointikeskus, joka sijaitsee Levillä. Ravintola Oppikuppi tarjoaa lounas- ja kahvilapalveluja sekä kokouspalveluja. Wellevissä kokouspalvelujen lisäksi tarjotaan tilaisuuksiin liittyvät ateriapalvelut. Molemmat toimipaikat toimivat opiskelijoiden oppimisympäristönä.

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi PALVELUTYÖNTEKIJÄN tehtävä Levi-Instituuttiin ja Welleviin.

  Tehtävät:
  - vastaa oppilaitoksen, ravintolan, asuntolan ja Wellevin päivittäisistä puhtaanapitotehtävistä sekä perussiivouksista
  - huolehtii oppilaitoksen ovien aukaisut aamuisin, huolehtii tilojen viihtyisyydestä
  - huolehtii siivousvälineistä, -tarvikkeista ja -aineista, sekä niiden tilauksista
  - toimii ravintolapalveluissa salin toiminnasta vastaavana henkilönä sovittavin osin, vastaten täten myös kassapalveluista
  - työskentelee ravintola Oppikupin ja Wellevin keittiöillä lounas- ja tilauspalvelujen yhteydessä
  - hoitaa kokous- ja tilauspalveluja tilaisuuksien mukaan ravintola Oppikupissa ja Wellevissä
  - ohjaa ja opastaa opiskelijoita
  - vastaa osaltaan työnsuunnittelusta, tehtävien ja palvelujen organisoinnista sekä taloudellisesta toiminnasta
  - muut esimiehen määräämät tehtävät

  Edellytämme:
  - soveltuvaa alan koulutusta
  - kokemusta ja osaamista keittiö-, sali- ja puhtaanapidon tehtävissä
  - kassajärjestelmien osaamista
  - näyttöä ja taitoa joustavasta toimintatavasta ja asenteesta siirtyä eri toimipisteiden ja -tehtävien välillä asiakastilaisuuksien mukaan
  - hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organisointitaitoja
  - joustavuutta, positiivista ja ahkeraa työnotetta sekä paineensietokykyä

  Tehtävässä sovitaan työn alkaessa siivous- ja ravintolatyön painotuksista. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

 • 31.5.2017 6:00

  Opettaja, leipomo- ja konditoria-ala

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi LEIPOMO- JA KONDITORIA-ALAN OPETTAJA. HUOM, Hakuaikaa on jatkettu 30.6.2017 klo 16.00 saakka. Ensimmäisellä hakukierroksella tulleet hakemukset huomioidaan myös jatkohaussa.

  Opettajan tehtävänä on toimia nuorten elintarvikealan perustutkintoon valmistavan koulutuksen opettajana ja ryhmänohjaajana. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat aikuisryhmän opetuksen sijaisuuksien tekeminen, oppisopimusopiskelijoiden opetus ja yritysyhteistyö.

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus
  - elintarvikeinsinöörin koulutus
  - kokemusta leipomotyöstä
  - osaamista työskennellä sekä leipomotuotteiden että konditoriatuotteiden valmistusprosesseissa
  - hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot
  - hyvät TVT-taidot

  Arvostamme omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavasta työstä.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.