LAO-LAMO-UOPI-LKYO-OPPIS_650.jpg

Esittely

Etusivu / Esittely

Suuntana tulevaisuus.jpg

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perustehtävä

Järjestämme monialaista ammatillista peruskoulutusta ja aikuiskoulutusta oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena sekä vapaan sivistystyön mukaista koulutusta.

Kehitämme ammattikoulutuksen yhteistoimintaa lukio-opetuksen ja muiden koulutusasteiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Tarjoamme palveluliiketoimintana koulutus- ja liikuntapalveluja.

  • Kuntayhtymän koulutustarjontaan voit tutustua edulappi.fi -sivustolla ja
  • Santasport:n koulutus- ja liikuntapalvelutoimitaan sivulla: santasport.fi.

 

RKK-2016-200.pngJäsenkunnat ja johtaminen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat 1.1.2016 alkaen: Rovaniemen kaupunki, Kemijärven kaupunki, Kittilä, Kolari, Ranua ja Sodankylä.

Ylintä päätösvaltaa koulutuskuntayhtymässä käyttää yhtymäkokous.

Koulutuskuntayhtymällä on yhtymähallitus, jossa on kymmenen (10) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Kolarin kunnalla on yhtymähallituksessa yksi edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella 2.6.2017 lukien. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, käyttää puhevaltaa, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. Hallitus päättää niistä asioista, joita ei kuntalain tai tämän perussopimuksen mukaan ole määrätty yhtymävaltuuston päätettäväksi. 

Yhtymäkokouksen ja hallituksen jäsenten tiedot sekä päätökset löydät sivulta päätöksenteko alkaen.

Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän johtamisesta, strategisesta- ja kokonaisuuden kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta. Koulutuskuntayhtymän johtaja on ammattikasvatusneuvos Arto Ylitalo. Tulosalueiden johtamisesta vastaavat tulosaluejohtajat ja osakeyhtiön johtamisesta toimitusjohtaja.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintaa sääntelee kuntayhtymän omien sääntöjen ja ohjeiden lisäksi myös ulkopuoliset lait ja asetukset.

Sodankylä Kittilä Rovaniemi Ranua Kemijärvi